Loading...
Mindset en bewustwording2018-11-26T21:06:03+00:00

Mindset

Onze mindset is een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe we naar onszelf en onze kwaliteiten en vaardigheden kijken. In grondslag bestaan er twee soorten mindsets: een groei gerichte en statische mindset. Iemand met een op groei gerichte mindset oefent,  zet door bij tegenslagen, staat open voor feedback en ziet andermans succes als inspiratie. Degene ziet vaak het positieve in zichzelf en anderen en voelt zich daardoor ook positief en prettig.
Iemand met een statische mindset is vaak bang om te falen, probeert fouten te vermijden en geeft gauw op na tegenslag.  Feedback zal worden geïnterpreteerd als kritiek en bedreiging waaruit meestal een defensieve reactie volgt. Deze mindset leidt tot negatieve gedachten als ‘ik kan het toch niet’ ‘ik ben stom/slecht/slap’. U begrijpt waarschijnlijk wel dat de acties die iemand uitvoert vanuit een statische mindset anders zullen zijn dan van iemand met een op groei gerichte mindset. Deze acties zijn bepalend in hoe iemand het leven ervaart en welke successen iemand behaald op gebied van werk, relaties, persoonlijke ontwikkeling en óók op gebied van gezondheid.

Vanuit onze gedachten(mindset) volgen emoties. Maar pas wanneer wij ervoor kiezen de gedachte te geloven. Simpel uitgelegd er ontstaat een gedachte -> wanneer we ervoor kiezen de gedachte te geloven ontstaat er een overtuiging -> dan pas ontstaat de emotie. Omdat het belangrijk is dat emoties worden gevoeld in plaats van onderdrukt besteden we ook aandacht aan leren omgaan met emoties door er anders naar te gaan kijken.

Bewustwording

Bewustwording van onze binnenwereld is noodzakelijk om verandering te weeg te brengen. Gelukkig kunnen wij zelf invloed uitoefenen op onze manier van denken. We hebben invloed op onze gedachten, overtuigingen en emoties. En daardoor ook op ons geluksniveau en de successen die we behalen. Wanneer we bewust worden ontdekken we hoe we denken, wat we voelen en hoe we handelen. Vanuit daar weten we waar we staan. Dan bepalen we waar we naar toe willen. Vervolgens gaan we de blokkades uit de weg ruimen, die ons ervan weerhouden daar te komen.

Tot slot staat bij ons intuïtie centraal, sommigen noemen het luisteren naar je hart. Wanneer we afgestemd zijn op ons hart, leven we in flow en voelt het leven moeiteloos. Echter kunnen we de stem van ons hart (intuïtie) pas horen wanneer de ruis in ons hoofd verdwijnt. Dit vraagt een bepaalde staat van bewustzijn en ontspanning. Wij ondersteunen u ook in dit proces.

Tijdens de coaching gesprekken zullen alle voorgaande elementen aan bod komen. Dit zorgt voor een totaal aanpak waardoor u een geheel nieuwe kijk op uzelf en het leven krijgt. Centraal staat het bewustzijnsniveau verhogen. U krijgt praktische tools en het is ons doel om u weer in contact met uzelf te brengen. Zodat uw leven weer in flow is.  U ontwikkelt een positieve mindset, kan goed omgaan met emoties en het allerbelangrijkste u leert opnieuw te luisteren naar uw hart. Waardoor u uw leven als leuker, spannender en plezieriger zult ervaren.

De coaching kunt u bij ons los afnemen of in combinatie met personal training. Personal training i.c.m. met coaching noemen we het Gezond-Zijn programma. Daarbij volgt u twee maal per week personal training en een maal per week een coachsessie. Dit is een totaal aanpak waardoor u nog gezonder, gelukkiger en succesvoller wordt.

AANMELDEN